Schoulfest den 8. Juli 2017 zu Béiwen /// fête scolaire le 8 juillet 2017 à Boevange

Léif Kanner, léif Elteren, D’Schoul vu Béiwen, d’Elterevereenegung an d’Maison Relais freeën sech Iech op d’Schoulfest vum Schouljoer 2016-2017 ze invitéieren de Samsden, 8. Juli 2017 zu Béiwen. Dir kommt moies um 10.00 Auer op Béiwen bei d’Schoul wou d’Schoulpersonal an d’Personal vun der Maison Relais fir Iech e flott Indianderduerf opgeriicht hunn. Fir dat nach ze verschéineren bidde mer de Kanner a verschiddenen Atelier’en Bastelaarbecht, Spiller an eng Ausstellung un. Dir, léif Elteren, gidd mat Ärem Kand / Äre Kanner bei déi verschidden Atelier’en a passt op si op. Duerno hutt Dir d’Méiglechkeet zesummen bei der Schoul z’iessen. D’Elterevereenegung...

Read More