Monat: Oktober 2017

de Kleeschen as an der Gemeng den 03/12/17

D’Gemeng Béiwen/Attert an d’Elterevereenegung deelen mat datt Sonndes, den 3. Dezember 2017 ëm 16:00 Auer de Kleeschen mat sengem Houseker am Centre Culturel Lëtschert zu Béiwen/Attert un di brav Kanner aus der Gemeng eng Tiitche verdeelt. Vu 15:00 Auer un zerwéiert d’Elterevereenegung an enger gemittlecher Festdagsstëmmung, Iesen an Gedrénks, Kaffi a Kuch. Programm: Optrëtt vum Jugendorchester Präisiwerreeschung vum Molconcours vum Cycle 1 & 2 Entrée vum Kleeschen mat der Jugend vun der Fanfare vun der Gemeng Béiwen Optrëtt vun de Kanner aus der Grondschoul vum Précoce bis Cycle 2 Tombola Op engem extrae Stand mëscht d’Maison Relais eng ganz...

Read More

Assemblée générale 2017

Chers parents, Par la présente, le comité de l’Association des parents d’élèves de la commune de Boevange/Attert a l’honneur de vous inviter à son Assemblée Générale qui se tiendra Mercredi, le 18 octobre 2017, à 19h30 à la salle de fête « Scheier » à Buschdorf. Ordre du jour : Mot de bienvenue de Mme la présidente Rapport d’activités 2016/2017 Bilan du caissier, approbation des comptes par les réviseurs de caisse et élection de deux réviseurs de caisse 2017/2018 Fixation de la cotisation annuelle Election des nouveaux membres* Sortants et non rééligibles : Angélique Memola-Silva, Jean-Claude Bisenius Activités futures 2017/2018 Divers * Les...

Read More
Zur Werkzeugleiste springen