Coupe Scolaire 2018 — MERCI !!! —

D’Elterevereenegung seet Jiderengem villmols MERCI deen eng Hand bei der Coupe Scolaire vun dësem Joër ugepaak huet! Ouni aer Hellëf wiir eng Organisatioun nit méiglech!...

Read More