Schlittschong Fueren op Beefort

D ’Elterevereenegung organiséiert fir déi Béiwener Schoulkanner Samsdes, den 13. Januar 2018 en Tour mam Bus op Beefort op déi iwwerdeckten Äispist.

GRATIS fir jiddereen

Kanner mussen a Begleedung vun engem Erwuessene sinn.

D ‘Elterevereenegung iwwerhëlt keng Responsabilitéit. D’Elteren haften fir hier Kanner

Départ ass um 8:30 Auer zu Béiwen bei der Schoul. De Retour ass geplangt géint 12:15 Auer rëm zu Béiwen bei der Schoul.

W.e.g. bis den 6. Januar 2018 iwert dësen LINK umellen (Plazen sinn begrenzt, déi éischt si vir).

Tel: 661 55 28 96 (Luc) oder 621 54 04 94 (Marie-Paule)

—————————————————————————————————————–

Excursion à la patinoire de Beaufort

 

L’Association des parents d’élèves organisera une excursion en bus à la patinoire couverte de Beaufort pour les enfants de l’école de la commune de Boevange/Attert en date du samedi, 13 janvier 2018.

GRATUIT pour tous

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

L’association des parents des élèves de Boevange/Attert décline toute responsabilité. Les parents sont responsables de leurs enfants.

Le départ est prévu à 8:30 heures devant l’école à Boevange/Attert. Le retour sera vers 12:15 heures à l’école de Boevange/Attert.

Veuillez-vous inscrire jusqu’au 6 janvier 2018 via ce LIEN (les places sont limitées).

Tél: 661 55 28 96 (Luc) ou 621 54 04 94 (Marie-Paule)