Mir soen Jidderengem villmols MERCI deen bei eisem Trauliichtdag an der Robbesscheier zu Munzen dobäi wor (30/10/2018).

Hei fannt dir puer Fotoen déi am Laf vum Nomëtten gemaach goufen.

Nous remercions tous ceux qui ont participé à notre activité „Trauliichtdag“ à la Robbesscheier à Munshausen (30/10/2018).

Ci-dessous quelques photos prises lors de l’après-midi.

Overall

Grupp A+F

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Wann Dir nach Fotoen hudd déi kéinten publizéiert gin loost eis se per E-Mail (comite(at)evbeiwen.lu)  zoukommen (mëttelméisseg Opléisung).

Si vous avez encore des photos à publier nous vous prions de bien vouloir nous les envoyer via courriel (comite(at)evbeiwen.lu) (résolution moyenne).